SAMBŪRIO TIKSLAS
Stiprinti ryšius tarp verslo, pilietinės visuomenės, visuomeninių organizacijų ir valdžios institucijų.