Apie musnaujienosspaudojenariaitapkite nariukontaktai
Apie mus
Į SAMBŪRĮ - Klaipėdos rajono verslo ir visuomenės asociaciją, susibūrė Klaipėdos rajono verslo įmonių
vadovai, kurie mato prasmę dalyvauti pilietiškos visuomenės kūrimo procese ir yra pasiruošę skirti savo
laiko, žinių, patirties ir lėšų kurti glaudesnį visuomenės ir verslo bendradarbiavimui.

SAMBŪRIO tikslas - stiprinti ryšius tarp verslo, pilietinės visuomenės, visuomeninių organizacijų ir valdžios
institucijų. Siekiame ugdyti ir stiprinti aktyvią, pilietinę Klaipėdos rajono visuomenę, aktyviai prisidėti
diegiant ir įtvirtinant demokratines bei pilietines vertybes.

Pagrindinės SAMBŪRIO veiklos sritys: verslumas, savanorystė, pilietiškumas, iniciatyvios pilietinės
visuomenės kūrimas. Mums aktualus ir svarbus visuomeninių organizacijų ir verslo bendradarbiavimas
įvairiose - kultūros, sporto, jaunimo reikalų, visuomenės informavimo, švietimo, aplinkosaugos, visuomenei
ir verslui aktualių pokyčių ar problemų sprendimo - srityse.