Apie musnaujienosspaudojenariaitapkite nariukontaktai

SAMBŪRIO IDĖJA

Suvienyti Klaipėdos rajone veikiančias įmones ir aktyvius visuomenės piliečius bendriems tikslams - atviram, skaidriam, kūrybiškam bendradarbiavimui dėl darnios Klaipėdos rajono plėtros.
KAIP?
BENDRAVIMAS
Klaipėdos rajono verslininkai, susivieniję visuomenės ir verslo asociacijoje, kartu gali spręsti daugelį aktualių problemų, aktyviau įsitraukti kuriant bendravimo ir bendradarbiavimo tradicijas, įkvėpti prisijungti pilietiškus Klaipėdos rajono gyventojus.

DALIJIMASIS PATIRTIMI
Susitikimai, bendravimas, bendrų idėjų aptarimas, problemų sprendimo būdų ieškojimas gali būti naudingas visiems į SAMBŪRĮ įsitraukusiems verslininkams ir visuomenės atstovams.

PROJEKTŲ VYKDYMAS
Asociacija, veikdama kaip oficialus juridinis asmuo, gali daryti poveikį savivaldoje ir Vyriausybėje priimamiems sprendimams, inicijuoti reikalingų iniciatyvų, renginių organizavimą, dalyvauti projektinėse veiklose, pritraukti finansavimą verslui ir visuomenei naudingiems projektams kurti.

Sambūrio nariai

Į Sambūrį buriasi Klaipėdos rajono verslo įmonės. 
Prisijunkite ir Jūs.